درک قماربازان غیرقانونی آنلاین در ایالات متحده: چارچوب بندی در اطلاعات گمراه کننده توسط بررسی های کازینو آنلاین

این مقاله درک قماربازان غیرقانونی آنلاین در ایالات متحده و نحوه تأثیر اطلاعات گمراهکننده کازینوهای آنلاین بر آنها را بررسی میکند.

برخی نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) قماربازی غیرقانونی آنلاین در ایالات متحده رو به افزایش است. شرکتهای کازینوی آنلاین برای جذب و حفظ بازیکنان غیرقانونی، از تبلیغات گمراهکننده و سایر راهبردهای بازاریابی استفاده میکنند.

2) مطالعه نشان داد که قماربازان غیرقانونی آنلاین آگاهی کمتری نسبت به قوانین محدودکننده، قوانین سنی و محدودیتهای وابستگی به قمار دارند. اطلاعات گمراهکننده کازینوها موجب افزایش بیاطلاعی آنها شده است.

3) نتایج پیشنهاد میکند که کازینوهای آنلاین باید مسئولیت اجتماعی بیشتری را بر عهده گیرند و اطلاعات دقیق و غیرگمراهکننده را در مورد قوانین و محدودیتهای قمار ارائه کنند. این امر میتواند به کاهش قماربازی غیرقانونی کمک کند.

 

Choi, Sinyong. "Understanding Involuntary Illegal Online Gamblers in the US: Framing in Misleading Information by Online Casino Reviews." UNLV Gaming Research & Review Journal 27, no. 1 (2023): 2.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی