وقت آن است که سیاست های قمار به نفع سلامتی باشد نه صنعت قمار

این مقاله استدلال می کند که سیاست های قماری باید بیشتر بر سلامت و رفاه عمومی تمرکز داشته باشد تا بر منافع صنعت قمار.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) صنعت قمار برای کسب منافع و منافع اقتصادی از قمار وجود دارد. این منافع ممکن است با سیاست های سلامت مرتبط با قیمت های اجتماعی بالا تضاد داشته باشند.

2) سیاست های منصفانه باید بر مبنای شواهد سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اتخاذ شوند، نه منافع صنعت قمار. حفاظت از مصرف کنندگان، فروش و محدود ساختن تبلیغات قمار می تواند خطرات مربوط به قمار را کاهش دهد.

3) تضاد منافع بین صنعت قمار و سلامت عمومی وجود دارد. صنعت قمار ترجیح می دهد محدودیت های کمتر و تبلیغات بیشتر داشته باشد، حتی اگر این به ضرر سلامت مصرف کنندگان باشد.

4) دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که به نفع سلامت عمومی است، نه منافع صنعت قمار. مشورت با متخصصان بهداشت عمومی ضروری است تا سیاست های مبتنی بر شواهد تدوین شوند.

5) این مقاله یک نظریه مطلب است و بر شواهد تجربی محدود است. مزیت های طراحی منصفانه برای سلامت عمومی باید با شواهد تجربی قوی تأیید شوند تا توجیه مناسبی برای اجرای سیاست های ضد منافع صنعت قمار فراهم شود.

در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که سیاست های قمار باید بیشتر بر سلامت و رفاه عمومی تمرکز داشته باشند تا بر منافع صنعت قمار. سیاست های منصفانه باید بر مبنای شواهد سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اتخاذ شوند. حفاظت از مصرف کنندگان، محدود ساختن تبلیغات قمار و فروش می تواند خطرات مربوط به قمار را کاهش دهد. تضاد منافع بین صنعت قمار و سلامت عمومی وجود دارد و دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که به نفع سلامت عمومی است، نه منافع صنعت قمار. شواهد بیشتر مورد نیاز است تا این استدلال ها را تقویت کنیم و دلیل محکمی برای سیاست های ضد منافع صنعت قمار فراهم شود.

 

Thomas, Samantha L., Gemma Crawford, Mike Daube, Hannah Pitt, Jonathan Hallett, Simone McCarthy, Louise Francis, and Melinda Edmunds. "Time for policies on gambling to benefit health‐not the gambling industry." Health Promotion Journal of Australia (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی