اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قمار کازینو بر ساکنان ماکائو و سنگاپور

این مقاله اثرات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی قمار کازینو بر ساکنان ماکائو و سنگاپور را بررسی می کند.  ماکائو و سنگاپور دو محل مهم قمار هستند. نکات کلیدی عبارتند از:

1) قمار کازینو منجر به افزایش اشتغال ، سرمایه گذاری خارجی و درآمد مالیاتی می شود که مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد می کند. این مزایا به ویژه در ماکائو واضح است ، که وابستگی شدیدی به قمار دارد.

2) اما قمار کازینو نیز منجر به مشکلات اجتماعی مانند افزایش اعتیاد به قمار ، بدهی ، جرائم و پریشانی شده است. تأثیرات منفی بیشتر بر ساکنان فقیر تمرکز می کند. سالمت روانی و رفاه عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

3) نگرانی های محیط زیستی ایجاد شده است ، مانند مصرف بهینه نشده انرژی ، تولید زباله و آلودگی.  توسعه زیرساخت های گردشگری به منظور جذب توریست قمار منجر به تخریب زمین و تنوع زیستی شده است.

4) سیاست های تنظیمی شامل محدود کردن ساعات کاری کازینو  ، مالیات بر قمار و دسترسی محدود به ماکائو و سنگاپور اجرا شده است تا مشکلات مدیریت شوند. اما این ممکن است منجر به افزایش قمار غیررسمی شود. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

در نتیجه ، این مقاله اثرات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی قمار کازینو بر ساکنان ماکائو و سنگاپور را بررسی می کند. قمار کازینو می تواند منجر به مثبت اقتصادی و منفی اجتماعی و محیطی که شدیداً وابسته به مکان است شود. مدیریت این تضاد و برقراری توازن مناسب یک چالش است. سیاست های محدود کننده نیاز به ارزیابی کامل دارند تا اینکه از مزایای اقتصادی قمار حمایت کنند و در عین حال مشکلات بالفعل را کاهش دهند. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا سیاست های مبتنی بر شواهد برای مدیریت پیچیدگی این مسئله تدوین شود.

 

Wu, Shou-Tsung, and Yeong-Shyang Chen. "The social, economic, and environmental impacts of casino gambling on the residents of Macau and Singapore." Tourism management 48 (2015): 285-298.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی