رابطه بین شدت قمار مشکل ساز و درگیری با محصولات قمار: تحلیل طولی بررسی قمار بزرگسالان در حال ظهور

تحلیل طولی بررسی قمار بزرگسالان در حال ظهور نشان داده است که شدت قمار مشکل ساز با درگیری با محصولات قمار دارای رابطه مثبت قابل توجه است. به عبارت دیگر، با افزایش شدت قمار مشکل ساز، احتمال درگیری با محصولات قمار نیز افزایش می‌یابد. برای توضیح بیشتر، می‌توان به چند مطالعه و تحلیل ارجاع داد:

- یک مطالعه طولی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که شدت قمار مشکل ساز با افزایش احتمال مشکلات مالی، اضطراب، افسردگی و سوء رفتار در ارتباط است. همچنین، این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت قمار مشکل ساز، احتمال درگیری با محصولات قمار نیز افزایش می‌یابد.

- مطالعات دیگری نیز نشان داده‌اند که با افزایش شدت قمار مشکل ساز، احتمال درگیری با محصولات قمار افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ نشان داد که افرادی که به شدت قمار می‌کنند، بیشتر احتمال دارند که درگیری با محصولات قمار داشته باشند.

- در یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۸، نشان داده شد که شدت قمار مشکل ساز با افزایش احتمال درگیری با محصولات قمار آنلاین نیز ارتباط مثبت دارد.

بنابراین، تحلیل طولی بررسی قمار بزرگسالان در حال ظهور نشان می‌دهد که شدت قمار مشکل ساز با درگیری با محصولات قمار دارای رابطه مثبت قابل توجهی است. این نتایج نشان می‌دهند که برای کاهش احتمال درگیری با محصولات قمار، می‌بایست از افزایش شدت قمار مشکل ساز پرهیز کرد و در صورت نیاز به پشتیبانی و کمک‌های مالی و روانی مراجعه کرد.

 

Wardle, Heather, and Sarah Tipping. "The relationship between problematic gambling severity and engagement with gambling products: longitudinal analysis of the Emerging Adults Gambling Survey." Addiction (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی