روابط متقابل ارز دیجیتال و قمار: نتایج یک نظرسنجی نماینده

این مقاله روابط متقابل بین ارزهای دیجیتال و قمار را بررسی می کند مبتنی بر نتایج یک نظرسنجی نماینده.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) ارزهای دیجیتال و قمار جدید امکاناتی برای سرمایه گذاری در مالی را فراهم می آورند و با یکدیگر گره خورده اند. بسیاری از افراد از این دو به طور همزمان برای معاملات مالی استفاده می کنند.

2) این مقاله یک نظرسنجی نماینده بر روی بالغین آمریکایی انجام داد تا رابطه بین استفاده از ارزهای دیجیتال و قمار را بررسی کند.

3) نتایج نشان داد که استفاده کنندگان ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد در فعالیت های مرتبط با قمار مشارکت می کنند و برعکس. افرادی که از هر دو استفاده می کردند بیشتر در معرض خطر اعتیاد بودند.

4) این یافته ها نشان می دهد که ارزهای دیجیتال و قمار با یکدیگر مرتبط هستند و می توانند مشکل اعتیاد به قمار و سایر مشکلات مالی و رفتاری را تشدید کنند. این یک مسئله بهداشت عمومی مهم است.

5) محدودیت های این مطالعه شامل استفاده از یک نمونه غیرتصادفی و عدم اندازه گیری مستقیم اعتیاد به قمار می باشد. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

در نتیجه، این مقاله روابط متقابل بین ارزهای دیجیتال و قمار را مورد بررسی قرار می دهد مبتنی بر نتایج یک نظرسنجی نماینده. یافته ها نشان می دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال و قمار با یکدیگر مرتبط است و می توانند مشکلات مربوط به اعتیاد و مالی را تشدید کنند. این مسئله مهمی برای بهداشت عمومی است اما نیاز به تحقیقات بیشتر برای تأیید این یافته ها و درک بهتر این روابط وجود دارد.

 

Steinmetz, Fred. "The interrelations of cryptocurrency and gambling: Results from a representative survey." Computers in Human Behavior 138 (2023): 107437.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی