تعامل بین نزدیکی کازینو و سال بر نتایج سطح فقر در شهر نیویورک

این مقاله به تعامل بین نزدیکی کازینو به مردم و میزان فقر سالانه در شهر نیویورک می پردازد. نکات اصلی عبارتند از:

1) کازینوها در نیویورک دارای تأثیرات مثبت و منفی بر اجتماعات محلی بوده اند. تأثیرات مثبت شامل اشتغال و درآمد می شوند در حالی که تأثیرات منفی شامل افزایش بی خانمانی و اعتیاد می شوند.

2) این مطالعه تأثیر تعامل بین نزدیکی کازینو و میزان فقر سالانه را بررسی می کند تا مشخص شود که آیا کازینوها سطح فقر را افزایش یا کاهش می دهند.

3) نتایج نشان می دهند که تعامل مثبت و منفی بین نزدیکی کازینو و فقر وجود دارد. در مناطق دورتر از کازینوها ، فقر افزایش می یابد زیرا مردم از مزایای اشتغال و درآمد کازینو بهره مند نمی شوند. در مناطق نزدیک تر ، فقر کاهش می یابد اما بی خانمانی و اعتیاد افزایش می یابد.

4) این نتایج تأکید می کنند که تأثیر کازینو بر فقر پیچیده است و تعامل نزدیکی مثبت و منفی وجود دارد. سیاست گذاران باید تأثیرات مثبت و منفی را مد نظر قرار دهند و تلاش کنند فواید را به حداکثر و هزینه ها را به حداقل برسانند. برنامه های کاهش فقر بیشتر باید به مناطق دورتر از کازینو معطوف شوند.

نتیجه گیری: این مطالعه تعامل بین نزدیکی کازینو به مردم و میزان فقر سالانه در شهر نیویورک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که تعامل مثبت و منفی بین این دو وجود دارد. در مناطق دورتر از کازینو فقر افزایش می یابد در حالی که در مناطق نزدیک تر فقر کاهش می یابد ولی بی خانمانی و اعتیاد افزایش می یابد. این نتایج تأکید می کنند که تأثیر کازینو بر فقر پیچیده است و تعامل مثبت و منفی وجود دارد. سیاست گذاران باید این تأثیرات را مد نظر قرار دهند و تلاش کنند منافع را به حداکثر و هزینه ها را به حداقل برسانند. برنامه های کاهش فقر باید به مناطق دورتر معطوف شوند.

 

O'Gilvie, Paulette J. "The interaction between casino proximity and year on poverty level outcomes in New York City." (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی