اثرات توسعه گردشگری کازینو بر معیشت ساکنان ماکائو

توسعه گردشگری کازینو در ماکائو می تواند اثرات مثبت و منفی متعددی بر معیشت ساکنان داشته باشد.

مثبت:

•افزایش درآمد و اشتغال: توسعه صنعت گردشگری می تواند فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کند و درآمد ساکنان را افزایش دهد.

•رونق اقتصاد محلی: خرج کردن گردشگران در سایر کسب و کارهای محلی می تواند اقتصاد محلی را رونق بخشد و منافع اقتصادی را به ساکنان منتقل کند.

منفی:

•افزایش قیمت مسکن و زندگی: تقاضای بیشتر ناشی از گردشگری می تواند سبب افزایش اجاره و قیمت مسکن در ماکائو شود که بر معیشت ساکنان تاثیر منفی خواهد داشت.

•اغتشاش فرهنگی: تداخل فرهنگی با گردشگران می تواند سنت ها و آداب محلی را به مخاطره انداخته و معیشت مبتنی بر فرهنگ محلی را تهدید کند.

•افزایش آلودگی و تراکم جمعیت: توسعه زیرساخت های گردشگری ممکن است منجر به آلودگی بیشتر و افزایش تراکم جمعیت در ماکائو شود که بر کیفیت محیط و معیشت ساکنان تاثیر منفی بگذارد.

برای مدیریت اثرات و توسعه پایدار گردشگری، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود تا منافع شغلی و اقتصادی به مردم محلی منتقل شود و تاثیرات منفی کاهش یابد.

 

But, Jose Wing Pong, and John Ap. "The impacts of casino tourism development on Macao residents’ livelihood." Worldwide Hospitality and Tourism Themes (2017).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی