اثربخشی خود حذفی داوطلبانه در کاهش قمار در میان نمونه واقعی بازیکنان کازینو آنلاین بریتانیا

به نظر می رسد که خودحذفی داوطلبانه می تواند بر کاهش میل به قمار و رفتار قماربازی و بازیکنان کازینو آنلاین مؤثر باشد.

اثربخشی روش های خودحذفی داوطلبانه در میان بازیکنان کازینو آنلاین انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج چند مطالعه نشان می دهد که خودحذفی داوطلبانه می تواند میزان بازی، سوخت و ساز ، و میزان وقت صرف شده برای قمار را با شدت کاهش دهد و همچنین می تواند رضایت زندگی و وضعیت مالی را بهبود بخشد.

خودحذفی داوطلبانه باعث می شود که بازیکنان کنترل بیشتری بر تصمیماتشان درباره قمار پیدا کنند. این روش برخلاف محدودیت های از سوی سایرین اعمال شده باعث افزایش احساس مسئولیت شخصی می شود. بنابراین، خودحذفی داوطلبانه می تواند به طور مؤثری مشکل قماربازی را به ویژه در بازیکنان کازینو آنلاین مدیریت کند.

 

Hopfgartner, Niklas, Michael Auer, Denis Helic, and Mark D. Griffiths. "The Efficacy of Voluntary Self-Exclusions in Reducing Gambling Among a Real-World Sample of British Online Casino Players." Journal of Gambling Studies (2023): 1-16.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی