اقتصاد مالیات در گردشگری کازینو با قدرت بازار فرامرزی

مالیات کازینو یکی از مهم ترین منابع درآمد است که دولت ها می توانند از گردشگری کازینو بدست آورند. اما محیط جهانی و ظهور قدرت بازارهای فرامرزی این درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از ابزارهای مهمی که دولت ها می توانند برای مدیریت این تهدیدات استفاده کنند، تنظیم مؤثر است.

قدرت بازار فرامرزی کازینو شامل موارد زیر می شود:

•امکان فرار مالیاتی: اگر مالیات کازینو در یک منطقه افزایش یابد، کازینوها و بازیکنان می توانند به مناطق با مالیات کمتر مهاجرت کنند. این باعث کاهش درآمد مالیاتی می شود.

•افزایش رقابت: کشورهای دیگر می توانند خود را به عنوان مقاصد مالیاتی مناسب تر برای کازینوها و بازیکنان معرفی کنند، که منجر به بهبود کارایی و کاهش درآمد مالیاتی می شود.

•انتخاب مشتریان: اگر مالیات کازینو در یک منطقه بالا باشد، مشتریان ممکن است ترجیح بدهند که به مناطق ارزان تر بروند، که باعث کاهش درآمد مالیاتی می شود.

تنظیم مؤثر برای مدیریت این تهدیدات شامل موارد زیر است:

•هماهنگی مالیاتی: هماهنگی بین کشورها برای جلوگیری از مالیات قیمت گذاری می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. توافق نامه های مالیاتی کمک می کند.

•جلوگیری از رقابت ویرانه: توافق بر سطوح مالیاتی بین کشورها می تواند از یک چرخه تکراری کاهش و افزایش مالیات جلوگیری کند.

•موازنه منافع مالیاتی و رشد صنعت: مالیات باید بر اساس توازن منافع درآمدی و تشویق رشد بلند مدت صنعت گذاشته شود. مالیات بیش از حد می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد شود.

•اطلاع رسانی مؤثر: اطلاع رسانی فعال و دقیق روی مالیات کازینو و مزایای آن می تواند از مخالفت عمومی کاسته و مشروعیت آن را افزایش دهد.

با توجه به این ابزارهای مدیریت، مالیات کازینو می تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار و مؤثر برای دولت ها عمل کند و همزمان از بازار فرامرزی قدرتمند محافظت شود. اما تنظیم مؤثر و هماهنگی بین کشورها مهم است تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود و منافع حداکثری از این منبع درآمدی بدست آید.

 

Gu, Xinhua, Pui Sun Tam, Chun Kwok Lei, and Xiao Chang. "The Economics of Taxation in Casino Tourism with Cross‐border Market Power." Review of Development Economics 20, no. 1 (2016): 113-125.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی