تاثیر اقتصادی صنعت کازینو در کره جنوبی

صنعت کازینو در کره جنوبی تأثیر اقتصادی معناداری دارد. برخی از این تأثیرات اقتصادی عبارتند از:

•رشد کسب و کار و اشتغال: فعالیت زیربنایی کازینوها شغلهای متعددی را ایجاد میکند که تعداد آنها در کره جنوبی به دهها هزار تن میرسد.

•رشد درآمد ملی: صنعت کازینو درآمد ملی کره جنوبی را به طور مؤثری افزایش میدهد. درآمدهای سرگرمی و گردشگری کازینو حدود 30 میلیارد دلار ساالنه درآمد برای اقتصاد ملی کره جنوبی تولید میکنند.

•افزایش سرمایه گذاری: شرکتهای کازینو با احداث زیرساختهای جدید و فعالیتهای تجاری در پیرامون کازینوها سرمایه گذاریهای گسترده انجام میدهند.

•افزایش درآمدهای مالیاتی: سود حاصل از کازینوها و مالیات بر دستمزد کارکنان سبب افزایش ورودی مالیاتی برای دولت میشود.

به طور خلاصه، صنعت کازینو در کره جنوبی تأثیری مثبت و گسترده بر اقتصاد ملی دارد.

 

Lee, Choong-Ki, and Kyung-Sang Kwon. "The economic impact of the casino industry in South Korea." Journal of Travel Research 36, no. 1 (1997): 52-58.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی