اثرات اجتماعی-اقتصادی مرتبط با معرفی قمار کازینو: مروری بر ادبیات و ترکیب

این مقاله مروری اثرات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با معرفی قمار کازینو را ارائه می دهد. نکات کلیدی عبارتند از:

1) وجود قمار کازینو به افزایش اشتغال ، سرمایه گذاری خارجی ، درآمد مالیاتی و گردشگری منجر می شود. این مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد می کند. اما ،

2) قمار کازینو منجر به مشکلات اجتماعی ایجاد و تشدید می شود ، مانند اعتیاد به قمار ، بدهی و جرائم. تأثیرات منفی بیشتر بر محلات فقیر و اقلیت ها متمرکز است. سالمت روانی و رفاه عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

3) نگرانی های محیط زیستی ایجاد می شود مانند مصرف بیش از حد انرژی ، تولید زباله و آلودگی. توسعه زیرساخت های گردشگری منجر به تخریب زمین و تنوع زیستی شده است.

4) شواهد تجربی نشان می دهد که مزایای اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت فزاینده هستند ، در حالی که مشکلات اجتماعی می توانند دائمی شوند. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

این مروری اثرات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با معرفی قمار کازینو را ارائه می دهد. قمار کازینو به مزایای اقتصادی قابل توجه منجر می شود ، اما هزینه های اجتماعی ، محیطی و روانی نیز وجود دارد که ممکن است دائمی شوند. شواهد نشان می دهند که مزایای اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت افزایش می یابند ، در حالی که مشکلات می توانند دائمی شوند. سیاست های محدود کننده نیاز به ارزیابی کامل دارند تا اینکه از مزایای اقتصادی قمار حمایت کنند و در عین حال مشکلات بالفعل را کاهش دهند. تحقیقات و شواهد برای سیاست گذاری مناسب مورد نیاز است. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن اضافی و منافع اقتصادی قمار برقرار شود.

 

Stevens, Rhys MG, and Robert J. Williams. "Socio-economic impacts associated with the introduction of casino gambling: A literature review and synthesis." (2004).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی