بازاریابی رابطه مند در صنعت کازینو

این مطالعه مفهومی بازاریابی رابطه مند را در صنعت کازینو بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) بازاریابی رابطه مند مفهومی است که بر ایجاد ، توسعه و حفظ روابط سودمند و متقابل میان شرکت و مشتریان کلیدی آن متمرکز است. این مهم است زیرا حفظ مشتریان فعلی مقرون به صرفه تر از جذب مشتریان جدید است. بازاریابی رابطه مند برای شرکت های کازینو مهم است زیرا می تواند وفاداری بالا و سودآوری را افزایش دهد.

2) مطالعه چهار مولفه کلیدی بازاریابی رابطه مند را در صنعت کازینو شناسایی می کند: ارتباط (تعامل و مشارکت منظم با مشتریان) ، حمایت (پشتیبانی از مشتریان در دستیابی به اهداف آنها) ، اطمینان (اطمینان بخشیدن به مشتریان از طریق عملکرد معتبر و مسئولیت پذیری) و تعهد (تعهد به نیازها و منافع مشتریان). این مولفه ها باعث وفاداری بالای مشتری ، رضایت مشتری و سودآوری بهتر می شوند.

3) مدل نشان می دهد که این مولفه ها با یکدیگر برهم کنش می کنند تا مزایای رقابتی قابل توجهی را فراهم کنند. به عنوان مثال ، ارتباط منظم منجر به درک بهتر نیازهای مشتریان و حمایت بهتر از آنها می شود. تعهد به مشتریان منجر به اطمینان بخشیدن به آنها از عملکرد معتبر می شود.

4) نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید رویکرد بازاریابی رابطه مند را به طور یکپارچه در سراسر سازمان خود اجرا کنند تا وفاداری مشتری بالا ، رضایت مشتری و عملکرد بهتر را تحقق بخشند. تمرکز بر ارتباط ، حمایت ، اطمینان و تعهد باید هماهنگ باشد. یک رویکرد مدیریتی متمرکز ضروری است.

نتیجه گیری: این مطالعه بازاریابی رابطه مند را در صنعت کازینو بررسی می کند. بازاریابی رابطه مند شامل چهار مولفه کلیدی است: ارتباط ، حمایت ، اطمینان و تعهد. این مولفه ها با یکدیگر برهم کنش می کنند تا مزایای رقابتی قابل توجهی را فراهم کنند. نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید رویکرد بازاریابی رابطه مند را به طور یکپارچه اجرا کنند تا وفاداری مشتری بالا ، رضایت مشتری و عملکرد بهتر را تحقق بخشند. این یافته ها برای صنعت کازینو و سایر صنایع مهم هستند تا بتوانند ارتباطات راهبردی مشتری را شکل دهند.

 

Prentice, Catherine, and Brian King. "Relationship marketing in the casino industry." Journal of Vacation Marketing 17, no. 1 (2011): 51-63.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی