اهداف نظارتی در مقابل منافع مالی: آیا مکان‌های کازینو آلمان با سیاست همسایه‌های گدا انگیزه می‌شوند؟ یک تحلیل تجربی

این مقاله تعارض بین اهداف نظارتی و منافع مالی کازینوها را در آلمان بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) کازینوها دارای اهداف نظارتی و منافع مالی هستند. اهداف نظارتی در جلوگیری از مشکلات مرتبط با قمار نظیر اعتیاد و بدهی مربوط است. منافع مالی مربوط به افزایش سودآوری و افزایش درآمد است.

2) این مطالعه بررسی می کند که آیا اهداف نظارتی و منافع مالی کازینوها در آلمان با سیاست همسایه‌های گدا انگیزه می‌شوند. این مفهوم اشاره به کازینوهایی دارد که در مجاورت اماکن رقابتی مثل کلوپ های شبانه قرار گرفته اند.

3) نتایج نشان می دهند که اهداف نظارتی و منافع مالی کازینوها در آلمان تا حدی با سیاست همسایه‌های گدا انگیزه می‌شوند. کازینوها از مجاورت با اماکن رقابتی برای افزایش درآمد بهره می برند اما باید از مشکلات مرتبط به قمار نظیر اعتیاد نیز جلوگیری کنند.

4) نتایج نشان می دهند که کازینوها باید به دقت میان منافع مالی و اهداف نظارتی تعادل برقرار کنند. آنها باید از مجاورت با اماکن رقابتی بهره مند شوند اما نباید از مسئولیت نظارتی خود بر قمار کوتاهی کنند. تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر شواهد لازم است تا این تعادل را حفظ کرد.

در نتیجه ، این مطالعه به نحوه تعامل اهداف نظارتی و منافع مالی کازینوها و سیاست همسایه‌های گدا انگیزه می‌شوند می پردازد. نتایج نشان می دهند که این دو هدف تا حدی با یکدیگر تعارض دارند و کازینوها باید به دقت میان آنها تعادل برقرار کنند. تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر شواهد می تواند این تعادل را حفظ کند و از مشکلات مرتبط با قمار جلوگیری کند.

 

Haucap, Justus, Radivoje Nedic, and Talha Şimşek. "Regulatory objectives vs fiscal interests: Are German casino locations motivated by beggar-thy-neighbor policy? An empirical analysis." European Journal of Law and Economics 55, no. 2 (2023): 291-311.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی