پیش بینی رفتارهای قمار نامطلوب در بین ورزشکاران نخبه

پیش‌بینی رفتارهای قمار نامطلوب در بین ورزشکاران نخبه از اهمیت بالایی برخوردار است. ورزشکاران نخبه معمولاً شرایطی را تجربه می‌کنند که می‌تواند به ولع و اعتیاد به قمار منجر شود. این شرایط شامل فشارهای روانی، پول بیش از حد، شهرت، تحمل درد و زحمت و مسابقات بزرگ هستند.

برای پیش‌بینی رفتارهای قمار نامطلوب در ورزشکاران نخبه، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. از جمله این روش‌ها می‌توان به مطالعه تاریخچه قمار و اعتیاد به قمار در ورزشکاران، مشاهده رفتارهای نامطلوب و نشانه‌های اولیه اعتیاد به قمار، تحلیل داده‌های آماری مربوط به بازی‌های قماری و رفتارهای قماری ورزشکاران و استفاده از ابزارهای شناسایی و پیش‌بینی رفتارهای قماری مانند پرسش‌نامه‌ها و مقیاس‌های شناختی و رفتاری اشاره کرد.

همچنین، برای جلوگیری از ولع و اعتیاد به قمار در ورزشکاران نخبه، باید به مدیریت فشارهای روانی و تحمل درد و زحمت، ایجاد فضای پشتیبانی و راهنمایی، ترویج سبک زندگی سالم و فعالیت‌های جایگزین، ارائه آموزش‌هایی در خصوص رفتارهای سالم و مثبت، و ایجاد روش‌های اصلاحی و درمانی برای ورزشکارانی که با مشکل اعتیاد به قمار مواجه شده‌اند، توجه شود.

به طور کلی، پیش‌بینی و جلوگیری از رفتارهای قمار نامطلوب در ورزشکاران نخبه نیازمند تلاش و همکاری بین متخصصان مختلف از جمله روانشناسان، مشاوران، مربیان و پزشکان است.

 

Turk, Matthew Adam, Colm Murphy, Jack McCaffrey, and Kieran Murray. "Predictors of adverse gambling behaviours amongst elite athletes." Scientific Reports 13, no. 1 (2023): 823.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی