قمار پاتولوژیک: بررسی انتقادی

این مقاله یک بررسی انتقادی از مفهوم «قمار پاتولوژیک» ارائه می دهد. قمار پاتولوژیک به قماری اطلاق می شود که در آن افراد به طور ناسالمی وابسته به قمار می شوند و این وابستگی باعث اختلالات جدی در زندگی آنها می شود. این مقاله مفهوم قمار پاتولوژیک را بررسی و انتقاد می کند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• تعریف و مشخصات قمار پاتولوژیک. محدوده و ابعاد این مفهوم و ابهامات موجود در آن.

• وضعیت قمار پاتولوژیک به عنوان یک اختلال مجزا در مانیوئل بیماری های روانی. معیارهای تشخیصی و وجود اختلافات در تعاریف.

• چالش های موجود در تشخیص قمار پاتولوژیک از قمار اجتماعی / تفریحی معمولی. وجود مناطق مختلف و پیوسته بین این دو حالت غیر دودویی.

• نقاط ضعف و محدودیت های مفهوم قمار پاتولوژیک مانند نبود ادله کافی برای تشخیص وجود اختلال جداگانه ، تغییرپذیری فرهنگی مفهوم بیماری و غیره.

• بهترین راه های تعریف و توصیف قمار مشکل ساز و تشخیص و درمان آن بدون استفاده از مفهوم قمار پاتولوژیک.

نتایج نشان می دهند که مفهوم قمار پاتولوژیک مشکل دارد و نباید مورد استفاده قرار گیرد. یک رویکرد بهتر تمرکز بر گستره و پیوستگی بین قمار معمولی و مشکل ساز است به جای در نظر گرفتن یک مرز دودویی. قمار مشکل ساز بهتر است از طریق شرح مشخصات و عوارض آن تعریف شود تا از طریق نام گذاری آن به عنوان یک اختلال مجزا. یک رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر ادله با هدف کاهش ضررهای ناشی از قمار بهتر است تا درمان یک اختلال مجزا. مفهوم قمار پاتولوژیک منجر به یک رویکرد پزشکی شده است که ممکن است مشکلات را تشدید کند تا حل کند.

 

National Research Council. "Pathological gambling: A critical review." (1999).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی