اعتیاد به بازی های آنلاین و نیازهای اساسی روانشناختی نوجوانان: نقش های واسطه ای معنا در زندگی و مسئولیت پذیری

این مقاله به بررسی ارتباط بین اعتیاد به بازی های آنلاین و نیازهای روانشناختی اساسی نوجوانان می پردازد. به طور خاص به نقش میانجی معنای زندگی و مسئولیت پذیری می پردازد.

نکات اصلی عبارتند از:

•نوجوانان به دنبال احساس معنا و منظور در زندگیشان هستند. اعتیاد بازی ممکن است این نیاز را برآورده کند اما رضایتمندی پایدار نمی بخشد.

•نیاز به مسئولیت پذیری و احساس کنترل بر زندگی یک نیاز رشدی مهم در نوجوانی است. اعتیاد بازی می تواند این نیاز را تضعیف کند.

•احساس معنا و منظور در زندگی و مسئولیت پذیری با هم مرتبط هستند و برای رشد و بهزیستی نوجوانان ضروری اند. کمبود هر کدام می تواند به اعتیاد منجر شود.

•مطالعات نشان می دهند که نوجوانان با اعتیاد بازی سطوح پایین تری از معنا و منظور در زندگی و مسئولیت پذیری را گزارش می کنند. اعتیاد بازی می تواند این کمبود ها را تشدید کند.

•درمان های مؤثر باید به برآورده کردن این نیازهای مهم متمرکز شوند تا اعتیاد بازی کاهش یابد و سلامت روانی و رشد تحقق یابد.

نتیجه کلی، نقش میانجی معنای زندگی و مسئولیت پذیری در رابطه بین اعتیاد به بازی های آنلاین و نیازهای روانشناختی اساسی نوجوانان حیاتی است. برآورده کردن این نیازها مهم است تا اعتیاد بازی کاهش یابد و سلامت رشدی دستیابی شود. درمان ها و مداخلات نیازمند تمرکز بر این متغیرهای میانجی هستند.

 

Kaya, Alican, Nuri Türk, Hasan Batmaz, and Mark D. Griffiths. "Online gaming addiction and basic psychological needs among adolescents: the mediating roles of meaning in life and responsibility." International Journal of Mental Health and Addiction (2023): 1-25.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی