قمار آنلاین به عنوان تبدیل بازی به پولشویی؟

این مقاله به احتمال استفاده از قمار آنلاین برای پولشویی پرداخته است. پولشویی عبارت است از فرایند تبدیل درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به درآمدهای قانونی به نظر رسیده تا رد پای جرم پنهان شود. احتمال استفاده از قمار آنلاین برای پولشویی به دلیل وجود پرداختهای الکترونیکی نقدی زیاد و عدم وجود محدودیتهای گزارش دهی مالی می باشد.

از جمله موضوعات بحث شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• چگونگی استفاده از قمار آنلاین و استعلام برای پولشویی درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر ، اسلحه یا رشوه. وجود پرداخت الکترونیکی نقدی و عدم محدودیت گزارش دهی مالی می تواند این کار را تسهیل کند.

• دشواری کشف و تحقیق پولشویی از طریق قمار آنلاین به دلیل حجم بالای تراکنشها ، پرداختهای نقدی و محدود بودن دادههای مرتبط با بازیکنان. این ممکن است تحقیقات مالی و جرم شناسی را سخت کند.

• استفاده از قمار آنلاین برای پنهان کردن رد پا و گم کردن آثار فعالیتهای غیرقانونی در مسیر پولشویی. وجود محیط رمزی و آنلاین می تواند پنهان کاری را تسهیل کند.

• نقش مدیران و کارکنان صنعت قمار آنلاین در انجام پولشویی. آنها ممکن است عمداً یا سهواً با پولشویان همکاری کنند.

در کل ، این مقاله نشان می دهد که صنعت قمار آنلاین آسیب پذیر به استفاده برای پولشویی است و باید مورد توجه نظارت قرار گیرد. با وجود محدودیت های نظارت ، همکاری میان صنعت قمار ، مقامات نظارتی و اجرایی می تواند ریسک ها را کاهش دهد. آگاهی افزایی و آموزش کارکنان نیز می تواند مانع پولشویی در این حوزه شود.

 

Fiedler, Ingo. "Online gambling as a game changer to money laundering?." Available at SSRN 2261266 (2013).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی