مدت زمان اختلال قمار و نتیجه درمان شناختی رفتاری با در نظر گرفتن ترجیح قمار و جنسیت

این مطالعه به بررسی تأثیر درمان شناختی - رفتاری (CBT) بر اختلال قمار با در نظر گرفتن ترجیح قمار و جنسیت می پردازد. نتایج نشان می دهند که CBT مؤثر است در کاهش مدت زمان و شدت اختلال قمار ، با این حال ، تأثیر آن ممکن است به ترجیح قمار و جنسیت بستگی داشته باشد.

برخی نکات کلیدی این مطالعه عبارتند از:

• CBT منجر به کاهش معنی دار مدت زمان اختلال قمار و شدت آن شد. افرادی که CBT را دریافت کردند ، بهبود بیشتری نشان دادند.

• اثر CBT روی اختلال قمار ممکن است به ترجیح قمار و جنسیت وابسته باشد. زنان و افرادی که بازی با وجوه سرمایه گذاری شده بیشتر ترجیح می دادند احتمالاً از CBT بهره بیشتری می برند.

• زنان بهبودی بیشتری را نشان دادند تا مردان. این ممکن است به دلیل تفاوت های جنسی در مکانیسم های مقابله و عوامل خطر مرتبط با اختلال قمار باشد.

• افرادی که قمار با وجوه سرمایه گذاری شده بیشتر ترجیح می دادند ، احتمالاً از CBT بهره بیشتری می برند. این احتمالاً به دلیل تمرکز بیشتر مداخلات CBT بر کنترل تصمیمات مرتبط با مخارج وسرمایه گذاری می باشد.

• نتایج تأکید می کنند که CBT می تواند مؤثر باشد در درمان اختلال قمار ، اما تأثیر آن ممکن است به جنسیت و ترجیح قمار بستگی داشته باشد. رویکردهای مخصوص برای گروه های مختلف ممکن است مؤثرتر باشند.

این مطالعه نشان داد که CBT می تواند به عنوان یک درمان مؤثر برای اختلال قمار در نظر گرفته شود ، اما نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد تا اثربخشی آن برای زیرگروه های مختلف تعیین شود و رویکردهای مخصوص برای آنها توسعه یابد. بررسی های بیشتر ممکن است منجر به نتایج درمان بهتر شوند. اختلال قمار مسئله مهمی برای بهداشت عمومی است و نیاز به مطالعه و توسعه مداخلات مؤثر دارد.

 

Lucas, Ignacio, Roser Granero, Fernando Fernández-Aranda, Neus Solé-Morata, Zsolt Demetrovics, Isabel Baenas, Mónica Gómez-Peña et al. "Gambling disorder duration and cognitive behavioural therapy outcome considering gambling preference and sex." Journal of Psychiatric Research 158 (2023): 341-349.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی