قراردادهای شرکت های قمار در آموزش عالی نگرانی ها را افزایش می دهد

این مقاله بحث می کند که قراردادهای شرکت های قمار با دانشگاه ها می تواند نگرانی های مربوط به تبلیغات قمار و احتمال افزایش قمار میان دانشجویان را افزایش دهد.

نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) قمار آنلاین برای جوانان و دانشجویان خطرات زیادی دارد، از جمله اعتیاد به قمار و مشکلات مالی. قراردادهای تبلیغاتی بین شرکت های قمار و دانشگاه ها می تواند این خطرات را تشدید کند و منجر به افزایش قمار میان دانشجویان شود.

2) بسیاری از شرکت های قمار برای بازاریابی خود با دانشگاه ها قرارداد برقرار می کنند، مانند اسپانسرینگ ورزشی یا برنامه های دانشجویی. این قراردادها می توانند به تبلیغات مستقیم قمار منجر شوند و نگرش مثبت نسبت به قمار را تقویت کنند.

3) این قراردادها باید با احتیاط مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که اهداف آموزشی اولویت دارند و تبلیغات قمار محدود می شود. شفافیت مهم است تا دانشجویان در مورد هر رابطه تبلیغاتی آگاه شوند. محدود کردن تبلیغات قمار می تواند از تأثیر منفی روی دانشجویان جلوگیری کند.

در نتیجه، این مقاله بحث می کند که قراردادهای شرکت های قمار با دانشگاه ها باید با احتیاط بررسی شوند تا از تأثیرات منفی بر دانشجویان جلوگیری شود. شفافیت و محدود کردن تبلیغات قمار می توانند از این نگرانی ها کاسته شود. اگرچه این قراردادها می توانند منافع مالی برای دانشگاه ها داشته باشند، اما باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند تا از آسیب به دانشجویان جلوگیری شود.

 

Kevin, C. "Gambling Companies’ Contracts in Higher Education Raise Concerns." Available at SSRN 4394642 (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی