رفتارهای بازی‌افزاری در طول COVID-19: یک مرور داستانی

در این مقاله، به بررسی تأثیر شیوع بیماری COVID-19 بر رفتارهای بازی‌افزاری افراد پرداخته شده است. این مقاله به صورت مرور داستانی نوشته شده است، به این معنی که نویسندگان با استفاده از منابع مختلف، یک داستان در مورد رفتارهای بازی‌افزاری در طول شیوع COVID-19 روایت می‌کنند. در این مقاله، نویسندگان به موضوعات مختلفی پرداخته‌اند، از جمله تأثیرات شیوع COVID-19 بر بازی‌افزاری آنلاین و آفلاین، افزایش رفتار بازی‌افزاری مشکوک، تأثیرات اجتماعی و روانشناختی شیوع COVID-19 بر رفتارهای بازی‌افزاری، و موضوعات مرتبط با درمان و پیشگیری از رفتارهای بازی‌افزاری غیرسالم. در کل، این مقاله به بررسی تأثیر شیوع COVID-19 بر رفتارهای بازی‌افزاری انسان‌ها پرداخته و موضوعات متعددی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار داده است. با شیوع بیماری COVID-19، محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر رفتارهای بازی‌افزاری افراد مطرح شده است. برای مثال، با بسته شدن مراکز بازی‌افزاری آفلاین، افزایش استفاده از بازی‌های آنلاین مشاهده شده است. همچنین، جایگزینی فعالیت‌های اجتماعی دیگر با بازی‌افزاری می‌تواند باعث افزایش رفتارهای بازی‌افزاری مشکوک شود. همچنین، تحریک‌کننده‌های روانشناختی مانند استرس و اضطراب به دلیل شیوع COVID-19 می‌توانند باعث افزایش رفتارهای بازی‌افزاری غیرسالم شوند.در این مقاله، همچنین به بررسی تأثیرات اجتماعی و روانشناختی شیوع COVID-19 بر رفتارهای بازی‌افزاری افراد پرداخته شده است. برای مثال، افزایش تنهایی و افزایش استرس و اضطراب در طول شیوع COVID-19 ممکن است باعث افزایش رفتارهای بازی‌افزاری غیرسالم شود. همچنین، در این مقاله به بررسی موضوعات مرتبط با درمان و پیشگیری از رفتارهای بازی‌افزاری غیرسالم پرداخته شده است، از جمله استفاده از روش‌های درمانی مختلف، ایجاد برنامه‌های پیشگیری و آموزشی، و توسعه سیاست‌های عمومی برای کاهش رفتارهای بازی‌افزاری غیرسالم. در کل، این مقاله یک مرور داستانی جامع در مورد تأثیر شیوع COVID-19 بر رفتارهای بازی‌افزاری انسان‌ها است و موضوعات متعددی را در این زمینه پوشش داده است.

Sachdeva, Vishi, Sucheta Sharma, and Ashish Sarangi. "Gambling behaviors during COVID-19: a narrative review." Journal of addictive diseases 40, no. 2 (2022): 208-216.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی