قمار و قمار پاتولوژیک در بین دانشجویان

این مقاله به قمار و قمار پاتولوژیک در بین دانشجویان می پردازد. این موضوع اشاره به انجام انواع قمار مانند بازی کارت ، اینترنتی ، دارندگی و غیره در بین دانشجویان دارد که می تواند منجر به قمار پاتولوژیک شود. این مقاله شیوع ، عوامل خطر ، پیامدهای منفی و سیاست های پیشگیری را بررسی می کند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• شیوع قمار و اختلال اعتیاد به قمار در بین دانشجویان در سطح جهانی و محلی. تفاوت های جنسی ، فرهنگی و غیره.

• عوامل خطر مرتبط مانند سن جوانی ، تمایل به ماجراجویی ، استرس تحصیلی و برخی ویژگی های شخصیتی. تأثیر همسالان و رسانه های مجازی.

• پیامدهای منفی مانند کاهش عملکرد تحصیلی ، مشکلات روانی (افسردگی ، اضطراب و غیره) و مالی (بدهی) ، اعتیاد به مواد و غیره.

• سیاست های پیشگیری مانند آموزش مخاطرات قمار ، محدود کردن تبلیغات و دسترسی ، شناسایی و مداخله زودهنگام و غیره. مزایا و محدودیت های هر رویکرد.

• مسائل اخلاقی مرتبط مانند حق آزادی انتخاب فردی و محدود کردن آن به علت حمایت از سلامت عمومی. تعارض میان منافع آموزشی و کلی وجوب دانشجویان.

نتایج این مطالعه نشان می دهند که قمار و اختلال اعتیاد به قمار در بین دانشجویان می تواند تأثیرات منفی قابل توجهی داشته باشد. پیشگیری و مداخله زودرس احتمالاً مفید هستند اما مسائل اخلاقی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. رویکردهای متوازن و مسئولانه ضروری است تا منافع آموزشی و سلامتی مورد حمایت قرار گیرند. همکاری بین رشته ای و مشارکت دانشجویان نیز مفید خواهد بود. مطالعات بیشتر در مورد تأثیرات قمار بر تحصیل و پیشرفت شغلی دانشجویان و اثربخشی سیاست های مختلف ضروری است.

 

Lesieur, Henry R., John Cross, Michael Frank, Michael Welch, Carolyn M. White, Garry Rubenstein, Karen Moseley, and Marie Mark. "Gambling and pathological gambling among university students." Addictive behaviors 16, no. 6 (1991): 517-527.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی