پیش بینی حرکات قیمت بیت کوین: کاربرد الگوریتم های یادگیری ماشین

پیش بینی قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای رمزی به یکی از موضوعات پژوهشی با تأثیر زیاد تبدیل شده است. اخیراً، شناسایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌تواند مفید بوده‌است.

به عنوان مثال:

• شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند برای الگویابی روابط غیرخطی پیچیده بین متغیرهای اقتصادی و قیمت بیتکوین استفاده شود.

• ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM) می‌توانند برای طبقه‌بندی روندهای بلندمدت قیمتی و تشخیص مراحل بازار مفید باشند.

• الگوریتم‌های خوشه‌بندی می‌توانند برای شناسایی متغیرها و الگوهای همبستگی کلیدی استفاده شوند که قیمت بیتکوین را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

• مدل‌های سری زمانی مانند شبکه‌های عصبی مرکبی یا مدل‌های ARIMA می‌توانند برای پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت قیمت بیتکوین مفید باشند.

با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و عوامل مرتبط، این رویکرد یادگیری ماشین قادر به بهبود دقت پیش بینی است و می‌تواند مفید برای سرمایه گذاران و داده ستانان بیت کوین باشد.

 

Pabuçcu, Hakan, Serdar Ongan, and Ayse Ongan. "Forecasting the movements of Bitcoin prices: an application of machine learning algorithms." arXiv preprint arXiv:2303.04642 (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی