بررسی مکانیسم اعتیاد انواع مختلف بازی

این مطالعه به بررسی مکانیسم اعتیاد به انواع مختلف بازی می پردازد.

نکات اصلی:

•اعتیاد بازی یک مشکل جدی بهداشت عمومی است که با اختلالات و مشکلات مختلفی ارتباط دارد. شناسایی مکانیسم های ایجاد کننده اعتیاد به انواع مختلف بازیها مهم است تا مداخلات مؤثر ارائه شود.

•مطالعات نشان می دهند که عوامل مختلفی در اعتیاد به انواع بازی نقش دارند از جمله ویژگی های بازی، ویژگی های شخصیتی بازیکن و محرک های محیطی.

•بازی هایی که محرک های قوی تقویتی دارند، احتمال اعتیاد بیشتری ایجاد می کنند. پاداش های مکرر و غیرقابل پیش بینی خطر اعتیاد را افزایش می دهند.

•ویژگی های شخصیتی مانند تمایل به تحریک پذیری، نقص خودکنترلی و نیاز احساسی با اعتیاد بازی مرتبط اند.

•محرک های محیطی مانند فشار همسالان، الگوهای رفتاری و دسترسی آسان به بازی بازیکن را آسیب پذیر می کنند.

•نتایج نشان می دهند که عوامل مرتبط با بازی، شخصیت و محیط با اعتیاد بازی ارتباط متقابل دارند و تأثیر متقابل بر هم دارند. هر کدام ممکن است عامل تقویت کننده یا خطر باشند.

نتیجه کلی، این مطالعه مکانیسم های زیربنایی اعتیاد به انواع مختلف بازی را بررسی کرد. شواهد نشان می دهند که عوامل مرتبط با بازی، شخصیت و محیطی تأثیر متقابلی بر اعتیاد بازی دارند. درمان ها و مداخلات باید به این عوامل متقابل متمرکز شوند تا مؤثر باشند. پیشگیری نیز نیازمند آموزش درباره این خطرها و مدیریت محرک های محیطی است.

 

Guan, Jinyu, and Tiancheng Chen. "Exploring addiction mechanism of different game types." Journal of Education, Humanities and Social Sciences 8 (2023): 1490-1496.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی