برآورد اثرات رشد گردشگری بر آلاینده های انتشار: شواهد تجربی از یک جزیره کوچک، قبرس

مطالعه اخیر به بررسی تأثیر گسترش سریع گردشگری در طی دهه های اخیر بر انتشار آلایندگی در جزیره قبرس می پردازد. افزایش شدید تعداد گردشگران در قبرس منجر به نگرانی هایی در مورد تأثیر منفی بر محیط زیست شده است.

این مطالعه به بررسی رابطه بین تعداد گردشگران وانتشار  CO2و مواد آلاینده همچون نیتروژن دی اکسید ، ذرات معلق و اوزون می پردازد. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که رشد گردشگری رابطه مثبت معنی داری با انتشار آلاینده های هوا دارد. با افزایش تعداد گردشگران به میزان 1% ، انتشار CO2 به میزان 0.24%  و انتشار نیتروژن دی اکسید به میزان 0.23% افزایش می یابد.

نتایج این مطالعه با یافته های مطالعات پیشین همسو است که نشان می دهد صنعت گردشگری می تواند منبع عمده ای از انتشار گازهای گلخانه ای و مواد آلاینده باشد. افزایش شدید سفرها و حمل و نقل مرتبط با گردشگری منجر به افزایش قابل توجه مصرف سوخت و انتشار آلایندگی می شود.

این مطالعه نشان می دهد که دولت قبرس و صنایع گردشگری باید برنامه های مدیریت محیط زیست مؤثرتری را اتخاذ کنند تا اثرات زیانبار آلایندگی را کاهش دهند. استراتژی های ممکن شامل کاهش ترافیک ، بهبود بازیافت ، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای آگاهی عمومی می شود. این امر می تواند به توسعه پایدار گردشگری کمک کند و همزمان محیط زیست را حفظ کند.

نهایتاً ، این مطالعه نشان می دهد که اثرات محیط زیستی منفی ناشی از رشد گردشگری باید در نظر گرفته شوند. اگرچه گردشگری می تواند منافع اقتصادی به ارمغان آورد ، اما بدون مدیریت محیط زیست مؤثر می تواند تهدیدی علیه توسعه پایدار محیط زیست تبدیل شود. سیاست گذاران باید بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست توازن برقرار کنند تا گردشگری پایداری را تحقق بخشند.

 

Katircioglu, Setareh, Najia Saqib, Salih Katircioglu, Ceyhun C. Kilinc, and Hasan Gul. "Estimating the effects of tourism growth on emission pollutants: empirical evidence from a small island, Cyprus." Air Quality, Atmosphere & Health 13 (2020): 391-397.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی