مشکلات نوظهور قمار و مداخلات پیشنهادی: بررسی سیستماتیک تحقیقات تجربی

این مرور سیستماتیک به بررسی مشکلات جدیدتر مرتبط با قمار و مداخله‌های پیشنهادی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که مشکلات مرتبط با قمار در حال گسترش هستند و شامل موارد زیر می‌شوند:

•اعتیاد به بازی‌های قمار الکترونیکی و آنلاین. این بازی‌ها به سرعت در دسترس هستند و می‌توانند به سرعت منجر به اعتیاد شوند.

•استفاده از وبسایت‌های قمار غیرقانونی. وبسایت‌های قمار غیررسمی نظارت کمتری دارند و احتمال فساد بالاتری دارند.

•استفاده از بازارهای مجازی و ارزهای دیجیتال برای قماربازی آنلاین. این امر قماربازی آنلاین را پنهان کرده و آن را ساده تر می‌کند.

مقاله همچنین مداخلات پیشنهادی زیر را معرفی می‌کند:

•محدود کردن تبلیغات و دسترسی به وبسایت‌ها و بازی‌های قمار آنلاین. این امر می‌تواند معرضیت و تمایل به قماربازی آنلاین را کاهش دهد.

•ارائه مشاوره و درمان برای اعتیاد به قمار آنلاین. رویکردهای شناختی-رفتاری و درمان دارویی می‌توانند مؤثر باشند.

•افزایش آگاهی در مورد مشکلات مالی و سلامت روانی مرتبط با قماربازی آنلاین. آموزش می‌تواند افراد را ترغیب کند تا از قمار دوری کنند.

در نتیجه ، این مطالعه نشان می‌دهد که مشکل قماربازی در حال گسترش است و شامل مواردی مانند اعتیاد به قمار آنلاین و استفاده از وبسایت‌های قمار غیرقانونی می‌شود. مداخله‌هایی مانند محدود کردن تبلیغات قمار، مشاوره و آموزش می‌توانند به مبارزه با این مشکلات نوظهور کمک کنند. یک رویکرد جامع و چندبعدی مورد نیاز است تا این مشکل را مهار کند.

 

Akçayır, Murat, Fiona Nicoll, and David G. Baxter. "Emerging Gambling Problems and Suggested Interventions: A Systematic Review of Empirical Research." Journal of Gambling Studies (2022): 1-26.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی