بازیکنان حرفه ای پوکر آنلاین: عوامل موفقیت در یک بازی قمار معمولاً با ضرر و زیان مالی همراه است

این مقاله بازیکنان حرفه ای پوکر آنلاین و رابطه آنها با اختلال قماری و ضرر مالی را بررسی می کند. نکات کلیدی این مقاله عبارتند از:

1) بازیکنان حرفه ای پوکر معمولاً زمان زیادی را در اینترنت برای بازی پوکر می گذرانند و سعی می کنند با آن درآمد باشند. اما در مورد اختلال قماری و ضرر مالیشان اطلاعات محدودی وجود دارد.

2) این مطالعه نشان می دهد که بازیکنان حرفه ای پوکر آنلاین در معرض خطر بالای اختلال قماری و ضرر مالی هستند. با این وجود ، آنها معمولاً این مشکلات را اذعان نمی کنند و کمتر درمان می شوند.

3) یک مطالعه آنلاین در میان بازیکنان حرفه ای پوکر در وب سایت های معروف پوکر انجام شد. اطلاعات دموگرافی و مربوط به بازی پوکرشان جمع آوری شد و پرسشنامه های استاندارد در مورد اختلال قماری و سلامت مالی استفاده شدند.

4) بیش از نیمی از بازیکنان مشکلات مربوط به اختلال قماری را گزارش نکرده و یک چهارم از آنها ضرر مالی زیادی را فاش ساختند. بازیکنانی که به طور مکرر آنلاین بازی می کردند و مدت زمان بیشتری را صرف پوکر می کردند ، در معرض خطر بالاتر اختلال قماری و ضرر مالی بودند.

5) این نتایج تأکید می کند که بازیکنان حرفه ای پوکر آنلاین در معرض خطر قابل توجهی از مشکلات اعتیاد به قمار و ضرر مالی هستند. غربالگری و مداخلات داوطلبانه مورد نیاز است تا این مشکلات درمان و جلوگیری شوند. محدودیت هایی در مطالعه وجود دارد ، بنابراین تحقیقات بیشتر مورد نیاز است.

در نتیجه ، این مقاله بازیکنان حرفه ای پوکر آنلاین و رابطه آنها با اختلال قماری و ضرر مالی را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که آنها در معرض خطر بالای اختلال قماری و ضرر مالی هستند، اما اغلب این مشکلات را اذعان نمی کنند و درمان نمی شوند. بازیکنانی که وقت بیشتری را در پوکر آنلاین سپری می کنند ، در بزرگترین خطر هستند. غربالگری و مداخلات داوطلبانه برای مدیریت مشکلات مورد نیاز است. میزان این مشکلات و میزان آگاهی و غربالگری بهینه نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

 

Newall, Philip WS, and Niri Talberg. "Elite professional online poker players: factors underlying success in a gambling game usually associated with financial loss and harm." Addiction Research & Theory (2023): 1-12.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی