توسعه و تنظیم کازینوها: مورد سنگاپور

سنگاپور یکی از موفق ترین مثال ها در توسعه و تنظیم مؤثر صنعت کازینو است. سیاست ها و نهادهای سنگاپور برای مدیریت رشد کازینو و محدود کردن مخاطرات آن بسیار مؤثر بوده است. این شامل موارد زیر می شود:

•تعداد محدود کازینو: تنها دو کازینوی مجاز در سنگاپور وجود دارد. این محدودیت ورود به بازار و جلوگیری از رقابت شدید را امکان پذیر می کند.

•ساعات محدود کار: کازینوها تنها از پنجشنبه تا یکشنبه باز هستند. این محدودیت زمانی امکان اقامت بلند مدت را کاهش می دهد.

•حداکثر درآمد محدود: درآمد روزانه کازینو محدود به SGD 3 میلیون است. این مانع از رشد بی کنترل درآمد و جذب زیاد گردشگران قمارباز می شود.

•زیربنای نظارت مؤثر: نهادهای محکم نظارت و مدیریت وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که کازینوها سیاست ها و محدودیت ها را رعایت می کنند.

این سیاست ها باعث شده است که صنعت کازینو در سنگاپور ظرفیتی برای تولید منافع اقتصادی بدون ایجاد مشکلات اجتماعی داشته باشد. این موفقیت تجربه مفیدی برای سایر مناطقی است که می خواهند وارد صنعت کازینو شوند. سنگاپور نشان می دهد که چگونه تنظیم می تواند برای کنترل رشد و مدیریت مخاطرات این صنعت به کار گرفته شود تا از منافع اقتصادی حداکثر استفاده شود و همزمان مشکلات اجتماعی و تأثیرات منفی حداقل شوند.

 

Henderson, Joan C. "Developing and regulating casinos: The case of Singapore." Tourism and hospitality research 12, no. 3 (2012): 139-146.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی