خنک شدن و اثرات وقفه های اجباری در قمار آنلاین: یک مطالعه در مقیاس بزرگ در دنیای واقعی

در بسیاری از بازی های قمار آنلاین، بازیکنان به صورت مداوم و بدون وقفه بازی می کنند که ممکن است باعث خستگی شناختی و روانی شوند و تاثیرات منفی بر روی رفتار قماری آنها داشته باشد. در این مطالعه در مقیاس بزرگ در دنیای واقعی، تأثیر وقفه های اجباری بر رفتار قماری در بازیکنان قمار آنلاین بررسی شده است.

برای انجام این مطالعه، داده‌های ردیابی رفتاری از یک سایت قمار آنلاین دریافت شد. در این مطالعه، بازیکنان به تصادف به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (که بدون وقفه بازی کردند) و گروه آزمایشی (که وقفه های اجباری در بازی داشتند). وقفه های اجباری در بازی برای گروه آزمایشی تعیین شد و در هر ۳۰ دقیقه، بازیکنان به صورت اتوماتیک از بازی خارج شده و به مدت ۵ دقیقه وقفه داشتند.

نتایج نشان داد که بازیکنان گروه آزمایشی که وقفه های اجباری در بازی داشتند، کمتر شرط‌بندی کردند و میزان برد و باخت آنها نیز کاهش یافت. همچنین، بازیکنان این گروه از بازی کمتر لذت بردند و احساس کمبود تمرکز کردند. با این حال، پس از توقف، بازیکنان این گروه به طور متوسط بیشتر شرط‌بندی کردند و میزان برد و باخت آنها نیز افزایش یافت.

بنابراین، مطالعه حاضر نشان می‌دهد که وقفه های اجباری در بازی قمار آنلاین می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رفتار قماری بازیکنان داشته باشد. بازیکنان کمتر شرط‌بندی کردند و احساس کمبود تمرکز کردند. با این حال، پس از توقف، بازیکنان به طور متوسط بیشتر شرط‌بندی کردند و میزان برد و باخت آنها نیز افزایش یافت. به علاوه، این نتایج نشان می‌دهد که وقفه های اجباری در بازی قمار آنلاین می‌تواند به عنوان یک راهکار برای کاهش رفتار قماری مضر در بازیکنان مطرح شود.

 

Hopfgartner, Niklas, Michael Auer, Tiago Santos, Denis Helic, and Mark D. Griffiths. "Cooling off and the effects of mandatory breaks in online gambling: a large-scale real-world study." International Journal of Mental Health and Addiction (2023): 1-18.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی