ترجیحات مصرف کننده برای نقدینگی شبکه و کیفیت حریف در پوکر آنلاین

این مطالعه ترجیحات مصرف کننده را برای کیفیت حریف و نوع پرداخت (نقدینگی شبکه مقابل پرداخت کارت اعتباری) در بازی پوکر آنلاین بررسی می کند. نکات کلیدی عبارتند از:

1) نتایج نشان می دهند که مصرف کنندگان ترجیح می دهند که با حریفانی بازی کنند که نقدینگی بیشتری را برای باختن دارند. این به عنوان نشانه ای از استراتژی و توانایی بهتر در بازی دیده می شود و احتمال بردن را افزایش می دهد.

2) مصرف کنندگان پرداخت با نقدینگی شبکه را به پرداخت کارت اعتباری ترجیح می دهند. نقدینگی شبکه به عنوان راحت تر ، ارزان تر و تخصصی تر برای بازی پوکر دیده می شود.

3) ترجیحات مصرف کننده برای نوع پرداخت به میزان بازی مرتبط است. مصرف کنندگان نقدینگی شبکه را برای بازی های کوچک ترجیح می دهند ، در حالی که کارت اعتباری مناسب تر برای بازی های بزرگتر است.

این مطالعه ترجیحات مصرف کننده را برای کیفیت حریف و نوع پرداخت (نقدینگی شبکه مقابل پرداخت کارت اعتباری) در بازی پوکر آنلاین بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که مصرف کنندگان ترجیح می دهند با حریفانی با نقدینگی بیشتر بازی کنند و نقدینگی شبکه را برای پرداخت ترجیح می دهند. ترجیحات به میزان بازی مرتبط است. این یافته ها می توانند به طراحی محصول و تجربه کاربر بهتر کمک کنند.

 

Wimmer, Bradley S., and Kahlil S. Philander. "Consumer preferences for network liquidity and opponent quality in online poker." International Gambling Studies (2023): 1-19.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی