تفاوت‌های بالینی در اثربخشی درمان بین کارگران کازینو و غیرکازینو

این مقاله تفاوت های بالینی در اثربخشی درمان بین کارکنان کازینو و غیرکازینو را بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) در مقایسه با سایر کارکنان ، کارکنان کازینو اغلب با استرس شغلی بالاتر ، ساعات کاری طولانی تر و ترکیب دارویی متغیر تر مواجه هستند. این عوامل می توانند تأثیر منفی بر سلامت روانی و جسمی آنها داشته باشند.

2) این مطالعه 1773 نفر از کارکنان کازینو و غیرکازینو را مورد بررسی قرار داد تا تفاوت های بالینی در اثربخشی درمان بین دو گروه را شناسایی کند. متغیرهای مورد بررسی شامل افسردگی ، اضطراب ، استرس و کیفیت زندگی می شد.

3) نتایج نشان داد که کارکنان کازینو نسبت به غیرکازینو امتیازات بالاتری در افسردگی ، اضطراب و استرس به دست آوردند و امتیازات کیفیت زندگی پایین تری کسب کردند. بنابراین ، کارکنان کازینو در معرض خطر بالاتری برای مشکلات سلامت روانی قرار دارند.

4) نتایج حاکی از آن است که برنامه های درمانی متناسب با نیازهای خاص کارکنان کازینو ضروری است. درمان های مؤثر می تواند شامل تغییرات در محیط کار ، مشاوره ، آموزش مدیریت استرس و درمان دارویی باشد. این امر می تواند به کاهش مشکلات سلامت و افزایش بهره وری کمک کند.

این مقاله تفاوت های بالینی در اثربخشی درمان بین کارکنان کازینو و غیرکازینو را بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که کارکنان کازینو در معرض خطر بالاتری برای افسردگی ، اضطراب ، استرس و کیفیت زندگی پایین تر قرار دارند. برنامه های درمانی متناسب با نیازهای خاص آنها ضروری است تا به کاهش مشکلات سلامت و افزایش بهره وری کمک شود. درمان ها می توانند شامل تغییرات محیط کار ، مشاوره ، آموزش مدیریت استرس و درمان دارویی باشند. نتایج نشان می دهند که کارکنان کازینو نسبت به غیرکازینو امتیازات بالاتری در افسردگی ، اضطراب و استرس به دست آوردند و امتیازات کیفیت زندگی پایین تری کسب کردند.

 

West, Kobie, and Jenna Tolentino. "Clinical differences in treatment efficacy between the casino and non-casino workers." (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی