همبستگی های بالینی شرط بندی ورزشی: مروری سیستماتیک

این مرور مقالات به بررسی همبستگی بین شرط بندی ورزشی و مشکلات رفتاری مانند اعتیاد به قمار و مشکلات سلامت روان می پردازد.

نکات کلیدی این مرور عبارتند از:

1) شرط بندی ورزشی به افراد اجازه می دهد بر نتایج ورزشی و مسابقات ورزشی پول شرط ببندند. این می تواند منجر به مشکلاتی مانند اعتیاد به قمار و مشکلات مالی شود.

2) این مرور مقالات پیشین بررسی همبستگی بین شرط بندی ورزشی و رفتارهای مرتبط با قمار مانند اختلال اعتیاد به قمار و مشکلات سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب را بررسی می کند.

3) نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبت و قوی بین شرط بندی ورزشی و اختلال اعتیاد به قمار و مشکلات سلامت روان وجود دارد. افرادی که به صورت مکرر شرط می بندند بیشتر در معرض خطر این مشکلات قرار دارند.

4) این یافته ها نشان می دهد که شرط بندی ورزشی می تواند به عنوان یک مشکل بهداشتی تلقی شود و مداخلات پیشگیرانه مانند محدود کردن دسترسی و افزایش آگاهی در مورد خطرات نیاز دارد.

5) محدودیت های این مرور شامل تعداد کم مطالعات، روش های مختلف و ناهمگن و پتانسیل سوگیری انتشار می باشد. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا این ارتباطات را تقویت و درک بهتری از پیامدهای مرتبط به دست آوریم.

در نتیجه، این مرور نشان می دهد که شواهد موجود حاکی از وجود همبستگی مثبت بین شرط بندی ورزشی و اختلالات مرتبط با قمار و سلامت روان می باشد. با این حال، تحقیقات بیشتر مورد نیاز است تا این رابطه را بهتر درک کرد و مداخلات مناسب را طراحی کرد. کنترل شرط بندی ورزشی ممکن است به کاهش این مشکلات کمک کند.

 

Valenciano-Mendoza, Eduardo, Bernat Mora-Maltas, Gemma Mestre-Bach, Lucero Munguía, Jérémie Richard, Jeffrey L. Derevensky, Marc N. Potenza, and Susana Jiménez-Murcia. "Clinical Correlates of Sports Betting: A Systematic Review." Journal of Gambling Studies (2023): 1-46.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی