توسعه گردشگری کازینو نعمت است یا نفرین؟ ارزیابی اثرات گردشگری کازینو و پیشنهادات برای توسعه پایدار گردشگری کازینو

توسعه گردشگری کازینو هم میتواند نعمت و هم نفرین باشد. وجود دو جنبه مثبت و منفی در اثرات گردشگری کازینو موجب میشود که در ارزیابی و توسعه آن باید به هر دو جنبه توجه شود.

مثبت های گردشگری کازینو:

•سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در منطقه.

•رونق بخشی به اقتصاد محلی از طریق خرج کردن گردشگران در سایر کسب و کارها.

•افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از ایجاد شغل و افزایش معاملات کسب و کارها.

منفی های گردشگری کازینو:

•تخریب محیط زیست ناشی از توسعه زیرساخت ها.

•اغتشاش اجتماعی و فرهنگی محلی ناشی از تداخل فرهنگی.

•اعتیاد به بازی و بدهی مردم محلی.

برای توسعه پایدار گردشگری کازینو باید به مثبت ها توجه کرد و منفی ها را کاهش داد. باید زیرساخت ها را به صورت محیط زیست دوستانه توسعه داد و نظارت اجتماعی و کنترلی بر اثرات منفی اعمال کرد.

 

Lee, Derrick, Seongseop Kim, Heesup Han, and Antony King Fung Wong. "Casino tourism development is blessing or curse? Assessment of casino tourism impacts and suggestions for sustainable casino tourism development." Asia Pacific Journal of Tourism Research 25, no. 11 (2020): 1168-1184.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی