دسترسی به کازینو و خودکشی: مطالعه ای در سطح شهرستان از 50 ایالت ایالات متحده، 2000 تا 2016

این مقاله دسترسی به کازینو و خودکشی را در سطح کشوری در ایالات متحده بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) خودکشی یک مشکل جدی سلامت عمومی است که سالانه دهها هزار جان می گیرد. فاکتورهای مختلفی بر خطر خودکشی تأثیر می گذارند ، از جمله دسترسی به وسایل خودکشی مانند کازینو.

2) تحقیقات پیشین نشان داده اند که افزایش دسترسی به کازینو می تواند به افزایش موارد خودکشی منجر شود. اما شواهد محدود و متناقض است و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

3) این مطالعه تأثیر دسترسی به کازینو بر خودکشی را در  50 ایالت ایالات متحده در بازه زمانی  2000 تا  2016 بررسی می کند. داده های مرگ و میر به تفکیک ایالت و شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

4) نتایج نشان داد که شهرستان هایی با دسترسی بیشتر به کازینو نرخ خودکشی بالاتری داشتند. در واقع ، افزایش  1 مغازه کازینو به ازای  10,000 نفر منجر به افزایش 2.9% در نرخ خودکشی شد.

5) این مطالعه شواهدی را فراهم می کند که افزایش دسترسی به کازینو می تواند به افزایش خطر خودکشی منجر شود. این یافته ها حاکی از آن است که محدود کردن دسترسی به وسایل خودکشی مانند کازینو می تواند یک استراتژی مؤثر برای پیشگیری از خودکشی باشد.

این مقاله دسترسی به کازینو و خودکشی را در سطح کشوری در ایالات متحده بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که شهرستان هایی با دسترسی بیشتر به کازینو نرخ خودکشی بالاتری داشتند. افزایش دسترسی به کازینو می تواند به افزایش خودکشی منجر شود. محدود کردن وسایل خودکشی مانند کازینو می تواند برای پیشگیری از خودکشی مؤثر باشد. شواهد دیگری مورد نیاز است تا ارتباط علی مستقیم بین دسترسی به کازینو و خودکشی نشان داده شود. نتایج ضرورت بررسی محدودیت های این مطالعه را نشان می دهند و مداخلات جایگزین برای پیشگیری از خودکشی را شناسایی می کنند.

 

Markham, Francis, Ariana N. Gobaud, Christina A. Mehranbod, and Christopher N. Morrison. "Casino accessibility and suicide: A county‐level study of 50 US states, 2000 to 2016." Addiction (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی