فعالیت‌های مغزی مرتبط با تمایل به بازی و اعتیاد به بازی آنلاین

مقاله نتایج و یافته های تحقیقات روی فعالیت مغزی مرتبط با تمایل به بازی و اعتیاد به بازی های آنلاین را مرور می کند. برخی از نکات کلیدی عبارتند از:

•افراد معتاد به بازی نشانه های فعالیت مغزی بیشتر در نواحی مرتبط با پاداش و انگیزش مانند مخچه و هسته آکومبنس را نشان می دهند مقایسه با افراد عادی وقتی که در معرض بازی می شوند.

•تصویربرداری مغزی و نوار مغزی فعالیت بیشتر را در مخچه و دستگاه پاداش در افراد معتاد به بازی در هنگام انجام بازی مشاهده کرده است.

•افراد معتاد به بازی سطوح بالاتری از دوپامین و سروتونین در مغز را نشان می دهند ، که در تنظیم احساس پاداش و انگیزش مهم هستند. این می تواند توضیح دهد که چرا آنها به بازی آنلاین وابسته می شوند.

•انجام تکلیف ادراکی یا انگیزشی مزمن با تأخیر می تواند کاهش فعالیت مخچه و دستگاه پاداش در افراد معتاد به بازی ایجاد کند. این امکان را می دهد که به عنوان یک استراتژی درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

یافته های این مطالعات نشان می دهند که درک بهتر مکانیسم های مغزی زیربنایی مربوط به اعتیاد بازی می تواند به راه حل های درمانی مؤثر منجر شود. تحقیقات آینده باید رویکردهای مختلف را آزمایش کنند تا کاهش اعتیاد بازی را بهبود ببخشند.

 

Ko, Chih-Hung, Gin-Chung Liu, Sigmund Hsiao, Ju-Yu Yen, Ming-Jen Yang, Wei-Chen Lin, Cheng-Fang Yen, and Cheng-Sheng Chen. "Brain activities associated with gaming urge of online gaming addiction." Journal of psychiatric research 43, no. 7 (2009): 739-747.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی