بررسی سالانه تحقیقاتی: ظهور مشکل قمار از دوران کودکی تا بزرگسالی در حال ظهور: یک بررسی سیستماتیک

یک بررسی سیستماتیک می‌تواند برای درک بهتر از ظهور مشکلات قمار در طول چرخه حیات افراد مفید باشد. در این بررسی، می‌توان به دنبال شواهدی برای پیدایش مشکلات قمار در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی گشت.

یک بررسی سیستماتیک باید با استفاده از روش‌های علمی و استاندارد انجام شود. ابتدا باید یک پرسش برای بررسی تعریف شود. برای مثال، می‌توان پرسش زیر را تعریف کرد:
"آیا مشکلات قمار در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی با یکدیگر مرتبط هستند؟"

سپس، با استفاده از پایگاه‌های داده‌های علمی، مطالعاتی که به این پرسش پاسخ داده‌اند، جمع‌آوری می‌شوند. برای جمع آوری مطالعات، می‌توان از کلیدواژه‌های مختلفی مانند "مشکلات قمار"، "کودکی"، "نوجوانی" و "بزرگسالی" استفاده کرد.

در مرحله بعد، مطالعات جمع‌آوری شده بررسی شده و داده‌های مربوط به پرسش تعریف شده استخراج می‌شود. سپس، با تحلیل داده‌های استخراج شده، می‌توان به نتیجه‌گیری‌هایی درباره رابطه مشکلات قمار در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی رسید.

نتایج بررسی سیستماتیک می‌تواند به متخصصان بهداشتی و مشاوران قمار کمک کند تا برای پیشگیری و مدیریت مشکلات قمار، برنامه‌هایی را ایجاد کنند. همچنین، این بررسی می‌تواند برای افرادی که در معرض خطر قرار دارند، به عنوان یک نشانگر مفید برای شناسایی و پیشگیری از مشکلات قمار در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی مورد استفاده قرار گیرد.

 

Richard, Jérémie, and Serena M. King. "Annual Research Review: Emergence of problem gambling from childhood to emerging adulthood: a systematic review." Journal of Child Psychology and Psychiatry 64, no. 4 (2023): 645-688.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی