مطالعه تجربی استفاده از پوکر برنامه ریزی برای تخمین داستان کاربر

ما به یک مطالعه تجربی نیاز داریم تا اثربخشی استفاده از پوکر برنامه ریزی برای تخمین داستان های کاربری را ارزیابی کنیم. یک مطالعه تجربی ممکن است شامل فعالیت های زیر باشد:

1. جمع آوری داده های داستانی از کاربران: با جمع آوری داستان ها و متونی که کاربران ارائه می دهند ، می توان سبک روایت و ترجیحات هر کاربر را آنالیز کرد. این اطلاعات برای برنامه ریزی پوکر مورد نیاز است.

2. تحلیل سبک روایت کاربر و تخمین پارامترهای احتمالی: تحلیل داستان های کاربر می تواند برای تخمین احتمالات مربوط به جزئیات داستان جدید ، مانند شخصیت ها ، محورهای فکری و جریان روایت مورد استفاده قرار گیرد.

3. تولید پیشنهادات داستانی با استفاده از الگوریتم پوکر: الگوریتم پوکر می تواند احتمالات و ارزش انتظاری مختلف را ارزیابی و جریان روایتی را با بالاترین احتمال پیروزی تعیین کند. این می تواند به عنوان یک پیشنهاد داستانی عمل کند.

4. جمع آوری بازخورد کاربر و ارزیابی مطلوبیت: کاربران می توانند بازخورد در مورد مطلوبیت و دقت پیشنهادات داستانی ارائه دهند. تحلیل بازخورد می تواند به بهبود مدل های پوکر کمک کند.

5. مقایسه با روش های مبتنی بر فیلترینگ: پیشنهادات داستانی تولید شده با استفاده از پوکر را می توان با روش های مبتنی بر فیلترینگ مانند محبوبیت و پیشنهادات مشابه مقایسه کرد. این می تواند مزایای استفاده از تخمین احتمالی نشان دهد.

یک مطالعه تجربی با این فعالیت ها می تواند اثربخشی استفاده از پوکر برنامه ریزی برای تخمین داستان های کاربری و مزایای آن نسبت به سایر رویکردها را ارزیابی کند. نتایج چنین مطالعه ای می تواند به بهبود این تکنیک و استفاده وسیع تر آن منجر شود.

 

Haugen, Nils Christian. "An empirical study of using planning poker for user story estimation." In AGILE 2006 (AGILE'06), pp. 9-pp. IEEE, 2006.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی