آگاهی از تبلیغات قمار نوجوانان: یک نظرسنجی ملی

این مقاله به بررسی آگاهی و مشاهده تبلیغات قمار بین نوجوانان آمریکایی می‌پردازد. مطابق نظرسنجی ملی که مورد اشاره قرار گرفته، حدود 73% نوجوانان آمریکایی در سال گذشته تبلیغات بازی قمار را دیده یا شنیده بودند. این آمار نگران کننده است زیرا تبلیغات قمار می‌تواند قماربازی در میان نوجوانان را تشدید کند و مشکلات مربوط به مواد مخدر و رفتارهای پرخطر را افزایش دهد.

مقاله استدلال می‌کند که کنترل بر تبلیغات قمار نوجوانان می‌تواند به کاهش مشکلات وابستگی به قمار و سایر معضلات مرتبط کمک کند. اگر چه قوانینی وجود دارد که تبلیغ قمار به افراد زیر 21 سال را منع می‌کند، اما این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند. نویسندگان مقاله پیشنهادهایی را برای اجرای مؤثرتر این قوانین و تقویت محدودیت‌ها در خصوص تبلیغات قمار مطرح می‌کنند.

در نتیجه، این مقاله تأکید می‌کند که تبلیغات قمار می‌تواند مخرب باشد و بنابراین محدودسازی و کنترل بر این تبلیغات می‌تواند به کاهش مشکلات مربوط به قمار در میان نوجوانان کمک کند.

 

Kristiansen, Søren, and Majbritt Kappelgaard Severin‐Nielsen. "Adolescent gambling advertising awareness: A national survey." International Journal of Social Welfare 31, no. 2 (2022): 263-273.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی